• انس با قرآن کریم حلال مشکلات بشریت

    مدیر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا انس با قرآن را راه رسیدن به تکامل و سعادت عنوان کرد و گفت: انس با قرآن کریم حلال مشکلات بشریت است.