• ماجرای تجمعات دنباله‌دار مردم و دانشجویان کازرون به کجا رسید؟

    شعار سال: اعتراضات گسترده مردم کازرون در تفکیک این شهرستان در روزهای اخیر موجب شد رسانه های ضد انقلاب این اعتراضات را در رسانه های خود، علیه نظام جلوه دهند. صدای اعتراض مردم کازرون به دفتر ریاست جمهوری رسید در۲۴فروردین خبری مبنی بر اینکه نامه شورای اسلامی شهر کازرون در مورد طرح تفکیک شهرستان کازرون […]