• تصمیم های حوزه شهری در اتاق شیشه ای گرفته شود

    مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس، اعتماد عمومی را یکی از سرمایه های اصلی مدیریت به ویژه در شهرها دانست و گفت: در شهرداری هیچ مساله پنهانی وجود ندارد و برای جلوگیری از فساد باید تمام تصمیمات در اتاق شیشه گرفته شود و مردم در جریان کلیه امور قرار گیرند. شعار سال: عنایت اله رحیمی روز […]