• خط سوم جداسازی پسماند راه‌اندازی می‌شود

    تولید ۱۰۹۸ تن زباله روزانه در شیراز فارغ از ۸۶ تن زباله ای که بازیافت می شود، آثار مخربی برای زیست محیط شیراز به بار می‌آورد. شعار سال: استفاده مجدد از پسماندها و خلق ارزش از آن هدفی است که امروزه دنیا در کنار تلاش برای کاهش تولید زباله مد نظر دارد. فواید ساخت مواد خام […]