• اعتراض دانشجویان به تصویب یک طرح

    شعار سال: بر اساس خبر منتشر شده در خبرگزاری‌های رسمی شیراز، ۲۹ مهر امسال درخواست تغییر کاربری باغات قصردشت شیراز در شورای برنامه‌ریزی استانداری مطرح شده بود که با مخالفت جدی استاندار فارس و شورا مواجه شد و بنا به دستور استاندار طرح مجدد درخواست تغییر کاربری باغ‌ها در شورای برنامه‌ریزی ممنوع شد؛ اما بعد […]

  • مدیریت ارشد استان با تغییر کاربری باغ های قصردشت شیراز مخالف است

    استاندار فارس گفت: مدیریت ارشد این استان با هر گونه تغییر کاربری که به باغ های قصردشت شیراز آسیب و خسارت وارد کند و زمینه از بین رفتن آنها را مهیا سازد، مخالف است. شعارسال: استاندار فارس گفت: مدیریت ارشد این استان با هر گونه تغییر کاربری که به باغ های قصردشت شیراز آسیب و […]