سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا گفت: توجه به تعلیم و تربیت اسلامی دانش‌آموزان ارزش فعالیت و کار مدرسه سمای بیضا است. " />تعلیم و تربیت اسلامی Archives | دیارحافظ