• وام‌های اشتغالزایی گره‌گشا می‌شوند؟

    بیکاری امروز یکی از معضلات بزرگ استان فارس است که نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در روستاها نیز دیده می‌‌شود. شعارسال: بیکاری امروز یکی از معضلات بزرگ استان فارس است که نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در روستاها نیز دیده می‌‌شود. بیکاری امروز یکی از معضلات بزرگ استان فارس است که نه تنها […]