• تشییع پیکر شهید محمد اژدری

    تصاویر تشییع پیکر پاک شهید محمد اژدری در شهر قائمیه کازرون را مشاهده می کنید. شعار سال: تصاویر تشییع پیکر پاک شهید محمد اژدری در شهر قائمیه کازرون را مشاهده می کنید. سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازسایت خبری دیار حافظ ، تاریخ انتشار ۱اسفند ۹۶، کدمطلب: ۲۲۹۰، www.dyarehafez.ir