• بحران آب قد کشید؛ سیر صعودی مهاجرت در روستاهای فارس

    جمعیت روستاها روز به روز کم‌تر می‌شود و مردمی که روزگاری چرخ تولید را می‌چرخاندند این روزها در شهرها کارگری می‌کنند. شعارسال: جمعیت روستاها روز به روز کم‌تر می‌شود و مردمی که روزگاری چرخ تولید را می‌چرخاندند این روزها در شهرها کارگری می‌کنند. جمعیت روستاها روز به روز کم‌تر می‌شود، دیگر خبری از زمین‌های سرسبز […]