• تعطیلی مدارس و افزایش مهاجرت از روستاهای فارس

    حادثه تصادف دانش‌آموزان در شهرستان بوانات به دلیل تعطیلی مدرسه رخ داد موضوعی که مهاجرت از روستا را نیز افزایش داده است. شعارسال: حادثه تصادف دانش‌آموزان در شهرستان بوانات به دلیل تعطیلی مدرسه رخ داد موضوعی که مهاجرت از روستا را نیز افزایش داده است. باز هم حادثه برای دانش‌آموزان رخ داد اما این بار […]