• برگزاری کارگاه آموزشی مربیان تشکیلات پیشتاز در مدارس نی ریز برگزار شد

    نی ریز(پانا) – کارگاه آموزشی مهارتهای تشکیلاتی ویژه مربیان پیشین و نوین آموز تشکیلات پیشتازان، با حضور ۳۵۱ مربی توسط سازمان دانش آموزی شهرستان نی ریز برگزار شد. مسئول سازمان دانش آموزی شهرستان نیریز در جمع مربیان تشکیلات این سازمان، تقویت تربیت اجتماعی و روحیه نظم و قانونگرایی، تعلیم و تربیت اسلامی دانشآموزان در ابعاد […]