• سایت شیرازه از شکایت استانداری فارس تبرئه شد

    با حکم دادگاه انقلاب، سایت شیرازه از شکایت استانداری فارس تبرئه شد. شعار سال: با حکم دادگاه انقلاب، سایت شیرازه از شکایت استانداری فارس تبرئه شد. گفتنی است تمام اتهامات طرح شده در شکایت استانداری فارس مبنی بر نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، از نظر دادگاه انقلاب استان فارس بلاوجه تشخیص داده شده و […]