• انتخاب پنج روستای پایلوت گردشگری در استان فارس

    مدیرکل امور روستایی و شوراهای استان فارس از انتخاب معرفی ٥ روستا در این استان به عنوان روستاهای پایلوت گردشگری در آینده‌ نزدیک خبر داد و گفت: این روستاها از شهرستان‌های مختلف فارس انتخاب و معرفی خواهند شد. شعارسال: مدیرکل امور روستایی و شوراهای استان فارس از انتخاب معرفی ٥ روستا در این استان به […]