• مسایل اقتصادی دلیل بیسوادی یا ترک تحصیل ۶۰درصد افراد است

    شیراز-ایرنا- معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس با بیان اینکه جامعه آماری مد نظر سازمان سواد آموزی، محروم ترین افراد جامعه هستند گفت: حدود ۶۰ درصد بیسوادان یا بازماندگان از تحصیل به دلیل مسایل اقتصادی از ادامه تحصیل محروم شده اند.