رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت گفت: سپاه در قلب ماست و محبوبیت این نهاد انقلابی و مردمی بعد از تصمیم احمقانه ترامپ بیشتر شد. " />ترامپ Archives | دیارحافظ