رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان گفت: هدف این واحد دانشگاهی، پرورش جوانانی در تراز انقلاب اسلامی است تا بتوانند مدافع خوبی برای دین و میهن خود باشند. " />تراز انقلاب Archives | دیارحافظ