• تخلف برخی مهندسان شاغل در شهرداری و شورای شیراز

    رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز اعلام کرد که حدود ۳۰۰ مهندس شاغل در شهرداری و شورای شیراز، براساس قانون، مرتکب تخلف به واسطه تودیع نکردن پروانه اشتغال نظام مهندسی شده اند.