استاندار فارس با بیان پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه آزادراه شیراز-اصفهان گفت: پیش‌بینی می‌شود که سرعت اجرای این پروژه در آینده افزایش یابد. " />تخصیص بودجه Archives | دیارحافظ