• دور زدن قانون توسط فردی ذی‌‌نفوذ و ساخت‌وساز در باغات شیراز

    عضو شورای شهر شیراز گفت: فردی ذی‌نفوذ در شیراز اقدام به تخریب و ساخت‌وساز در باغات می‌کرد که البته مجوز قانونی هم داشت، اما مجوز را با دور زدن قانون اخذ کرده بود. شعار سال: عضو شورای شهر شیراز گفت: فردی ذی‌نفوذ در شیراز اقدام به تخریب و ساخت‌وساز در باغات می‌کرد که البته مجوز […]