• کشف ژن های چندین هزار ساله در زیر خاک

    «خبرجنوب» نوشت: یک محقق جهرمی موفق به ثبت ۲۲ سویه جدید از چهار جنس مختلف باکتری های تجزیه کننده کراتین در بانک جهانی ژن شد. شعارسال: سمیه خدایاری با بیان این که به منظور تحقیق و پژوهش، نمونه هایي از خاک مناطق شیراز را در آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم مورد آزمایش قرار داده […]