سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان گفت: دانشگاه‌ها در رسیدن به اهداف شعار سال و توسعه و پیشرفت کشور همواره در خط مقدم بوده و می‌توانند بسیار مؤثر باشند. " />تحصیلات تکمیلی Archives | دیارحافظ