• آسمان فارس فردا برفی می شود

    هواشناسی فارس با اعلام ورود سامانه بارشی و توده هوای سرد از طرف غرب استان، برای نواحی شمالی، بارش برف پیش‌بینی کرد.