• عکس پلنگ، کار دست رئیس محیط زیست فسا داد

    شیراز – ایرنا – رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فسا به علت آنچه سهل انگاری در انجام وظیفه و تشخیص نادرست در شناسایی عکس موهوم پلنگ نام گرفت، از مسئولیت خود کنار گذاشته شد.