استاندار فارس گفت: یکی از مزیت‌های این استان بخش معدن است که توسعه آن نقش ویژه‌ای در افزایش صادرات، ایجاد ارزش افزوده و کاهش اتکای کشور به خارج دارد. " />بخش معدن Archives | دیارحافظ