• کشاورزی در سایه عدم مدیریت مصرف آب و خشک‌سالی بختگان را سیاه‌بخت کرد

    خشکی بختگان وارد یازدهمین سال شده و امیدی به جاری‌شدن این دریاچه وجود ندارد. تمام ذخیره هیدرولیکی آب بختگان به پای کشاورزی ریخته شده و امروز فقط یک سطح خشک از آن باقی‌مانده است. بختگان وارد یازدهمین سال خشکی شده است. شعار سال: خشکی بختگان وارد یازدهمین سال شده و امیدی به جاری‌شدن این دریاچه وجود […]

  • خشک شدن دریاچه «بختگان»

    دریاچه بختگان، از دریاچه‌های بزرگ ایران در شرق استان فارس است که درحال حاضر به دلیل کمبود بارندگی و وجود سد بر روی رودخانه های کر و سیوند خشک شده و زمین های کشاورزی منطقه تبدیل به بیابان و شوره زار شده است. شعار سال: تصاویر، زمین های کشاورزی اطراف دریاچه بختگان و آباده طشک و […]