• خشک شدن دریاچه «بختگان»

    دریاچه بختگان، از دریاچه‌های بزرگ ایران در شرق استان فارس است که درحال حاضر به دلیل کمبود بارندگی و وجود سد بر روی رودخانه های کر و سیوند خشک شده و زمین های کشاورزی منطقه تبدیل به بیابان و شوره زار شده است. شعار سال: تصاویر، زمین های کشاورزی اطراف دریاچه بختگان و آباده طشک و […]