• همه به دولت در حل مشکلات اقتصادی کمک کنند

    جهرم (پانا) – مدیر اداره آموزش و پرورش جهرم ضمن تسلیت و ابراز اندوه به خانواده های دانش آموزان آسیب دیده سیستان و بلوچستان، خواستار راه اندازی یک نهضت جهادی توسط خیران برای استانداردسازی سیستم گرمایشی در مدارس کشور و به ویژه جهرم به منظور جلوگیری از تکرار حوادث مدارس دوردزن، شین آباد و زاهدان […]

  • ۲۳۹ کلاس درس جهرم، نیازمند سیستم گرمایشی استاندارد

    جهرم (پانا) – مدیر اداره آموزش و پرورش جهرم ضمن تسلیت و ابراز اندوه به خانواده های دانش آموزان آسیب دیده سیستان و بلوچستان، خواستار راه اندازی یک نهضت جهادی توسط خیران برای استانداردسازی سیستم گرمایشی در مدارس کشور و به ویژه جهرم به منظور جلوگیری از تکرار حوادث مدارس دوردزن، شین آباد و زاهدان […]