• مجلس از وزیر اقتصاد حمایت کند نه استیضاح

    شیراز- ایرنا- وزیر پیشین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در شرایط کنونی جنگ اقتصادی، مجلس باید از وزیر امور اقتصاد و دارایی حمایت کند و نه این که وی را به دلیل مساله کوچکی استیضاح کند.