• غربت اصیل‌ترین بافت تاریخی خاورمیانه/ بافتی که هر روز آب می‌رود

    بافت تاریخی شیراز هر روز کوچک تر می شود، خانه های ارزشمند یکی پس از دیگری به تاریخ می پیوندند و تصمیمی نیز برای بهبودی روزگاراصیل ترین بافت تاریخی خاورمیانه اتخاذ نمی شود. شعار سال: لودری می آید و خانه ای را خراب می کند، چند روزی جنجال بپا می شود که تاریخ در بافت تاریخی […]

  • شیراز شهر بی‌دفاع

    فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی به عاملان تخریب بافت تاریخی شیراز هشدار داد شعار سال: تخریب‌کنندگان بافت تاریخی شیراز در هفته‌های گذشته از فرصت استفاده کرده و ۲خانه ارزشمند تاریخی و ملی کشور را با خاک یکسان کردند. اطلاعات همشهری از وضعیت بافت تاریخی شیراز بیانگر آن است که از سال ۷۴ تاکنون ۹۷۲ پلاک ثبتی […]

  • رودربایستی در معرفی عاملان تخریب بافت تاریخی شیراز

    تخریب‌کنندگان بافت تاریخی شیراز ۲خانه تاریخی دیگر را با خاک یکسان و از ورود نیروی انتظامی جلوگیری کردند شعار سال: دست‌های پنهان در تخریب بافت تاریخی شیراز و ویران‌کنندگان شبانه بناهای تاریخی این شهر بار دیگر پشت طرح توسعه ۵۷هکتاری حرم شاهچراغ(ع) پناه گرفتند؛ طرحی که بدون مطالعات کارشناسی اجرا شد و حالا از بافت تاریخی […]