• رئیس شورای شهر شیراز نمی داند ونیز شهری در ایتالیاست!

    احمدرضا دستغیب رئیس شورای شهر شیراز که درباره بافت تاریخی شهر شیراز صحبت می کرد، هنگام مقایسه آن با شهر ونیز دچار اشتباه شد.یادآوری می شود؛ اسفند سال قبل نیز یکی از نمایندگان مجلس در جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی نام موزه «لوور» را اشتباه تلفظ کرده بود. شعارسال:احمدرضا دستغیب رئیس شورای شهر شیراز که […]