مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی لارستان گفت:احیای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، عضوگیری و بررسی فعالیت‌ محققان در دستور كار حوزه پژوهشی این دانشگاه قرار دارد. " />باشگاه پژوهشگران جوان Archives | دیارحافظ