• زنگ انقلاب همزمان با سراسر کشور در روز شنبه در تمام مدارس فارس نواخته می‌شود

    شیراز (پانا) – رئیس سازمان دانش‌آموزی فارس از آمادگی این سازمان در برگزاری چهارمین دوره المپیاد بازی‌های فکری سرگرمی با عنوان رویش در شیراز خبر داد. محسن کلاری در گفتوگو با پانا با اشاره به اینکه امسال این مسابقات از سطح منطقه و ناحیه برگزار شده است؛ از رقابت بیش از پانزده هزار دانشآموز در […]

  • حضور بیش از ۱۵۰۰ دانش آموز در مرحله استانی المپیاد رویش

    شیراز (پانا) – رئیس سازمان دانش‌آموزی فارس از آمادگی این سازمان در برگزاری چهارمین دوره المپیاد بازی‌های فکری سرگرمی با عنوان رویش در شیراز خبر داد. محسن کلاری در گفتوگو با پانا با اشاره به اینکه امسال این مسابقات از سطح منطقه و ناحیه برگزار شده است؛ از رقابت بیش از پانزده هزار دانشآموز در […]