• طرح ویژه نظارت بر بازار در شیراز

    مصرف مشترکان آب در شیراز با شیوع ویروس کرونا ١٣ درصد افزایش یافته است که با صرفه جویی ۵ تا ٧ درصدی مشترکان خانگی مشکلات تأمین آب برطرف می شود.