رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان گفت: اگر حلقه مفقوده بین مراکز علمی و جامعه انسانی شناسایی شود، بسیاری از مشکلات زیرساختی نظام آموزشی و پژوهشی حل می‌شود. " />بازرسان وزارت علوم تحقیقات و فناوری Archives | دیارحافظ