دانش‌آموزان زاهدشهری از قسمت‌های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان بازدید کردند. " />بازدید علمی Archives | دیارحافظ