• کشاورزی در سایه عدم مدیریت مصرف آب و خشک‌سالی بختگان را سیاه‌بخت کرد

    خشکی بختگان وارد یازدهمین سال شده و امیدی به جاری‌شدن این دریاچه وجود ندارد. تمام ذخیره هیدرولیکی آب بختگان به پای کشاورزی ریخته شده و امروز فقط یک سطح خشک از آن باقی‌مانده است. بختگان وارد یازدهمین سال خشکی شده است. شعار سال: خشکی بختگان وارد یازدهمین سال شده و امیدی به جاری‌شدن این دریاچه وجود […]