• مردم فارس خود را با شرايط كم‌آبي انطباق دهند

    بارش‌هاي پاييزي و زمستاني در فارس امسال كمتر از متوسط نرمال و بلند مدت است و مردم بايد صرفه‌جويي كنند و خود را با شرايط كم‌آبي و خشكسالي انطباق دهند. شعار سال: بارش‌هاي پاييزي و زمستاني در فارس امسال كمتر از متوسط نرمال و بلند مدت است و مردم بايد صرفه‌جويي كنند و خود را با […]