• مردمی که قبرستان شیراز پارک تفریحی آن هاست

    «همین که اسم محله ما میآید، مردم به ما بدبین می شوند؛ می گویند ساکن فلان جا هستید؟ آن وقت فکر می کنند ما خلافکاریم». شعار سال: این را رضا سلیمانی می گوید؛ یکی از اهالی بلوار ابوذر غفاری. بلواری که از دارالرحمه شیراز شروع میشود و آخرش میرسد به محله «دهپیاله». روستایی که در روند […]

  • تپه ۷ هزار ساله شیراز صاحب بازارچه صنایع دستی و موزه می شود

    رئیس دانشگاه هنر شیراز از تهیه طرح مطالعات باستان شناسی و گردشگری دهکده پیش از تاریخ شیراز خبر داد و گفت: با تهیه این طرح، تپه هفت هزارساله پوستچی به یک سایت موزه تخصصی همچنین کارگاه باستان شناسی تبدیل خواهد شد. شعار سال: تپه پوستچی یکی از محوطه های باستانی فارس است که طی دو فصل […]