• مشوق‌های سرمایه‌گذاری به شهرک‌های صنعتی استان فارس اختصاص داده شد

    مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس از اختصاص مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای ۴۱ شهرک و ناحیه صنعتی استان فارس خبر داد. شعارسال: مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس از اختصاص مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای ۴۱ شهرک و ناحیه صنعتی استان فارس خبر داد. احد فتوحی اظهار داشت: این مشوق‌ها در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال […]