• آمپول دگزامتازون برای بدنسازی، نتیجه معکوس دارد

    شیراز-ایرنا- این روزها پای آمپول دگزامتازون به باشگاه های بدنسازی باز شده و از این آمپول برای حجم دهی به عضلات استفاده می کنند که به گفته متخصص بیماری های عفونی در بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا باعث تجزیه عضلات هم می شود.