• حسن غیاثی مدیر بیمارستان شهید فقیهی شیراز به خبرنگار ایرنا گفت : مرحوم شریعت حدود ۲۰ روز در این بیمارستان بستری بود و زیر نظر متخصصان کلیه خدمات درمانی را دریافت کرد اما بر اثر عارضه قلبی – ریوی و در نهایت بر اثر ایست قلبی درگذشت.مدیر بیمارستان شهید فقیهی شیراز اضافه کرد: این رزمنده […]