• اورژانس اجتماعی تابوشکن اعلام خشونت‌های خانگی

    شیراز- ایرنا- راه‌اندازی اورژانس اجتماعی و گسترش آن در چند سال اخیر تابو بودن اطلاع‌رسانی خشونت‌های خانگی را شکسته است و هم به منزله عامل پیشگیرنده و هم عامل درمانی آسیب‌های عمیق روحی و تألمات را درمان می‌کند.