رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اوز خواستار تخصیص رشته‌های بیشتر در مقطع کاردانی و رشته‌های تحصیلی پیراپزشکی و هنری در مقاطع مختلف به این دانشگاه شد. " />انیمیشن‌سازی Archives | دیارحافظ