• ایده اروپای قدرتمند از مسیر همکاری با ایران می گذرد

    شیراز- ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه شیراز با اشاره به تقاضای روزافزون جهانی به منابع انرژی، تحقق ایده کشورهای اروپایی برای تبدیل به اتحادیه ای قدرتمند در گروی حفظ امنیت انرژی است که از مسیر همکاری با ایران می گذرد.