• ابداع محققان شیرازی در روش سن یابی چشمه‌

    پدر آبشناسی ایران از موفقیت در ابداع روش نوین اندازه گیری سن چشمه‌ها در دانشگاه شیراز خبر داد. شعار سال: پدر آبشناسی ایران با بیان اینکه این روش برای اولین بار در دنیا ابداع شده و نتیجه رساله دکتری دکتر کاووسی است گفت: با این روش می‌توان متوسط زمان ماندگاری آب در ذخایر زیرزمینی آبخوان […]