• عملیات خط انتقال آب به خرامه با سرعت بیشتری انجام شود

    فرماندار خرامه گفت: عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب و صنعت از سد درودزن به خرامه شتاب بیشتری پیدا کند. شعارسال: فرماندار خرامه گفت: عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب و صنعت از سد درودزن به خرامه شتاب بیشتری پیدا کند. فرهاد جهانخواه چهارشنبه در ادامه بازدیدهای خود از پروژه های عمرانی به منظور بررسی […]