• مشکل عدم انتخاب فرماندار برای ممسنی و رستم به درون شهرستان بر می گردد

    شهریور سال جاری بود که رحمت الله فرامرزی پس از استعفاء ناگهانی رهام پیکری فرماندار وقت شهرستان به عنوان سرپرست فرمانداری ممسنی معرفی شد. پیش از این نیز ابوطالب حسینی در اوایل تابستان به عنوان سرپرست فرمانداری رستم معرفی شده بود. شعار سال: در دوران مسعود گودرزی به عنوان نماینده ممسنی و رستم چالش های […]