• ملتی که شهادت و ایثار را سعادت می دانند از فشار و تحریم نمی هراسند

    شیراز (پانا) – رئیس سازمان دانش‌آموزی فارس از موفقیت این استان در انتخابات مجامع مربیان و اعضا تشکیلات سازمان و کسب ۲ کرسی از ۱۰ کرسی این انتخابات توسط مربیان و اعضا پیشتازان فارس خبر داد. هشتمین دوره انتخابات مجامع مربیان و ششمین دوره انتخابات اعضا تشکیلات سازمان دانشآموزی کشور با حضور نمایندگان مربیان زن […]