• بودجه مصوب ماده ۱۷ شهرداری شیراز تمام شده است

    رئیس شورای شهر شیراز گفت: بودجه مصوب ماده ۱۷ شهرداری شیراز ۵۵۰ میلیون تومان بوده که ۹۱۴ میلیون تومان هزینه شده است. شعار سال: احمدرضا دستغیب بعد از ظهر یکشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز یادآور شد: طبق مدارک موجود از شورای قبل باید گفت که بودجه مصوب ماده ۱۷ شهرداری شیراز ۵۵۰ میلیون […]