رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان از ارتقای مدرسه سمای سپیدان به مجتمع آموزشی فرهنگی و ادامه روند پیگیری تصویب رشته پرستاری این دانشگاه در سال ۹۸ خبر داد. " />امکانات دانشگاه Archives | دیارحافظ